Resurspoolen_Logonamn_genomskinlig

Resurspoolen

ResursPoolenFrivilliga uppdrag i Linköping är en ideell förening med socialt intresserade människor i olika åldrar, som har lite tid över för andra. Vi utför frivilligt arbete utan ersättning. Det handlar om uppdrag utöver det som utförs av antälld personal. Sådant som sätter lite guldkant på tillvaron eller minskar stressen i vardagen. ResursPoolen bildades 1994, vi samverkar med andra ideella föreningar och har ekonomiskt stöd från Linköpings kommun.

About us

Don´t hesitate to contact us!
ResursPoolen - Volunteer Jobs in Linköping, is a nonprofit association of persons of different ages who have a little time over for each other. We carry out volunteer work without compensation. These are volunteer jobs that are outside the normal work of employed personnel. Something, which adds a little extra or which decreases the stress of the day. ResursPoolen was started in 1994. The organization cooperates with other nonprofit organizations and has economic support from the city of Linköping Sweden.

Kalender