Välkommen till ResursPoolen

Vi utför uppdrag som sätter lite guldkant på tillvaron
hos våra medmänniskor!