Styrelsen

Ordförande:

Siv Nordqvist, 070-365 30 41

Ledamöter:

Gunilla Gerdin

Anne-Marie Petersson

Birgitta Svensson

Kent Rosèn 

Vanja Andersson

Internrevisorer:

Anna-Britta Hedström