Styrelsen

Ordförande:

Siv Nordqvist, 070-365 30 41

Vice ordförande:

Claes Konradsson

Ledamot:

AnnMari Pettersson

Birgitta Svensson

Kent Rosèn 

Vanja Andersson

Internrevisorer:

Anna-Britta Hedström

Jane Sundin