Om resurspoolen


ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping är en ideell förening.
Resurspoolen bildades 1994 och vi samverkar med andra föreningar och har ekonomiskt stöd från Linköpings kommun.

Vi är socialt intresserade människor i olika åldrar och vi utför arbete utan ersättning. 

Cirka 110 volontärer 2022.
Kansli bemannat med 6 volontärer 2022.
Arbetande ordförande och styrelse.